استخراج ارز دیجیتال با کامپیوتر

معرفی 3 ارز دیجیتال که با ماین از طریق کامپیوتر سودآور هستند

استخراج اکثر ارزهای دیجیتال نیاز به تلاش محاسباتی زیادی دارد. اما ارزهایی هستند که هنوز می‌توان با استفاده از CPU کامپیوتر آن‌ها را استخراج نمود. در این مطلب به معرفی 5 ارز دیجیتال که با ماین از طریق کامپیوتر سودده هستند، پرداخته شده است.