قیمت بیت کوین

همبستگی قیمت بیت کوین

وضعیت قیمت بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال در حال بررسی است، زیرا ارتباط نزدیک آن با نرخ قیمت آووکادو نشان می دهد که احتمالا روند کاهش قیمت وجود دارد.