توکن XRP ریپل

وال خبر ازانتقال 31 میلیون ریپل به بیت استمپ داد، آیا ریپل دوباره قیمت شکنی خواهد داشت؟

وال الرت توسط یک توییت علام کرد که 31،300،000 توکن XRP از یک کیف پول ناشناخته به صرافی Bitstamp  ارسال شده است. کیف پول مورد نظر در گذشته میلیون ها تن از این توکن ها را که از یک کیف پول مشهور ریپل دریافت کرده و ممکن است قیمت شکنی ریپل دوباره اتفاق بیفتد.