قیمت بیت کوین و آلت کوین ها

خداحافظی با بیت کوین و کاهش قیمت آلت کوین ها

طبق گفته یکی از تحلیلگران، باید با بیت کوین خداحافظی کنیم و نمودارهای بلند مدت نشان می دهند که قیمت کل بازار آلت کوین ها به پایین ترین مقدار خود رسیده است.

هلوینگ بیت کوین

تحلیل علت عدم تاثیر هاوینگ بیت کوین بر پامپ قیمت بیت کوین

توور دیمیستر میگوید برای اینکه این قیمت بیت کوین تا هلوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج بعدی بالای 8000 دلار بماند، به 2.9 میلیون دلار گردش سرمایه نیاز دارد.