افت بازار ارزهای دیجیتال

3 نکته مثبت در مورد افت اخیر بازار ارزهای دیجیتال

علی رغم افت شدید و بی سابقه بازار ارزهای دیجیتال در چند روز گذشته که البته منجر به حذف گسترده دست‌های ضعیف شد، بیت کوین و سایر ارزها نابود نشدند. باید به این نکته توجه داشت که بیت کوین از دل بحران مالی سال 2008 متولد شد و هنوز تحت شرایط بحران مالی در 12 سال اخیر قرار نگرفته است.

سقوط آزاد بیت کوین

کرونا، بحران مالی جدید و سقوط آزاد بیت کوین

کرونا نه تنها سلامت مردم دنیا را تهدید کرده است، بلکه به نظر می‌رسد که همچون یک کاتالیزور باعث شروع یک بحران مالی و سقوط بازارهای مالی شده است. بیت کوین و بازارهای ارزهای دیجیتال تنها یکی از بازارهای مالی دنیا است که تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است.