قیمت و هش‌ریت بیت کوین

افزایش هش‌ ریت بیت کوین با نزدیک شدن به هاوینگ

نوسانات قیمت نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران است. اما هش‌ریت معیار بهتری برای فهمیدن مقبولیت بیت کوین در جامعه است. رشد اخیر هش‌ریت نشان می‌دهد که مقبولیت بیت کوین در حال افزایش است.