بیت کوین و ارزهای دیجیتال

صحبت‌های دولت آمریکا درباره قوانین جدید ارزهای دیجیتال با افزایش نگرانی‌های مربوط به ایران

افزایش تنش‌ میان ایران و آمریکا و تاثیرات ارزهای دیجیتال یکی از دلایل اصلی نظرات وزیر امور خزانه داری آمریکا، استیون منوچین، در مورد تطبیق با بیت کوین است.