ارز دیجیتال بانک مرکزی ژاپن ین

آیا ژاپن همانند چین ارز دیجیتالی را توسط بانک مرکزی خود عرضه می‌کند؟

چین بی وقفه در حال تلاش برای عرضه ارز دیجیتال ملی خود از طریق بانک مرکزی این کشور است، اما تنها کشور منطقه نیست که سوار بر قطار دارایی‌های دیجیتال است. بانک مرکزی ژاپن نیز به طور جدی در حال تحقیق در مورد مباحث حقوقی ارز دیجیتال دولتی است.