الگوی اثبات سهام ارز دیجیتال اتریوم

به گفته بوترین دارندگان بیت کوین شاید نظرشان را درباره الگو اثبات سهام تغییر دهند

ویتالیک بوترین، بنیانگذار ارز دیجیتال اتریوم میگوید که شاید تا چند سال دیگر، طرفداران بیت کوین نسبت به الگوی اثبات سهام دید بهتری پیدا کنند.

ارز دیجیتال اتریوم و مایکروسافت

تحلیل تاثیر توکن اتریوم مایکروسافت روی قیمت ارز دیجیتال اتریوم

غول نرم افزاری مایکروسافت، برای ساخت توکن های مبتنی بر ارز دیجیتال اتریوم یک پلتفرم ایجاد کرده است که باید ببینیم باعث افزایش قیمت اتریوم خواهد شد یا خیر.