افت بازار ارزهای دیجیتال

3 نکته مثبت در مورد افت اخیر بازار ارزهای دیجیتال

علی رغم افت شدید و بی سابقه بازار ارزهای دیجیتال در چند روز گذشته که البته منجر به حذف گسترده دست‌های ضعیف شد، بیت کوین و سایر ارزها نابود نشدند. باید به این نکته توجه داشت که بیت کوین از دل بحران مالی سال 2008 متولد شد و هنوز تحت شرایط بحران مالی در 12 سال اخیر قرار نگرفته است.