اندازه سفارش در بازار ارزهای دیجیتال

تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال – پوزیشن سایز

انتخاب اینکه در هر ترید چه مقدار از سرمایه خود را وارد کنید، یکی از مباحث مهم در مدیریت سرمایه برای یک تریدر و سرمایه‌گذار می‌باشد. این موضوع به عناوین مختلف در مباح مدیریت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. پوزیشن سایز یا لات به همین موضوع اشاره دارند.