کاهش قیمت بیت کوین

بیشتر فروشندگان در طول آخرین سقوط بیت کوین به 3600  دلار، هولدر های کوتاه مدت بودند

کاهش قیمت بیت کوین : داده های جدید نشان می دهد که هفته گذشته در طی فروش گسترده بیت کوین، قیمت آن به زیر 4000 دلار رسیده است که این توسط هولدر کوتاه مدت صورت گرفته است. از طرف دیگر هولدر های بلندمدت، حداقل فعلاً دارایی  خود را جابجا نمی کنند و نمی فروشند.