تسلط بیت کوین

کاهش ارزش بیت کوینی آلت کوین هایی نظیر اتریوم و ریپل با افزایش تسلط بیت کوین بر بازار

وقتی که آلت کوین ها را با افزایش 13 درصدی تسلط و قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته مقایسه میکنیم، میبینیم که اکثرشان به رنگ قرمز در چارت بازار قرار دارند.